Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 15

Komunikat nr 15

Oferta firmy Pex Pharma dla firm farmaceutycznych dotycząca aktualnej (grudzień 2020) struktury cen detalicznych leków Rx nierefundowanych i produktów Non-Rx oraz zmiany tej struktury w porównaniu z rokiem poprzednim.

Komunikat nr 14

Komunikat nr 14

Interpelacja posła A. Szejny w sprawie Strategii na rzecz rozwoju aptek.

Komunikat nr 12

Komunikat nr 12

Informacje, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, dotyczące importu równoległego oraz przesyłania danych osobowych w związku z brexitem.

Komunikat nr 11

Komunikat nr 11

Zaproszenie na spotkanie, on-line, na temat „Produkty kosmetyczne – nurtujące problemy i kierunki zmian” organizowane przez firmę Medical Pro Events(20 stycznia 2021r.). 

Komunikat nr 10

Komunikat nr 10

Informacja o Konferencji Noworocznej – dla dziennikarzy z całej Polski organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.(22 stycznia 2021r.)

Komunikat nr 9

Komunikat nr 9

Alert Prawny Kancelarii KRK „Prawo Zamówień Publicznych – nowa ustawa już obowiązuje”.

Komunikat nr 8

Komunikat nr 8

Alert Prawny Kancelarii KRK „BREXIT a PRODUKTY LECZNICZE i WYROBY MEDYCZNE”.

Komunikat nr 7

Komunikat nr 7

Dotyczy szczepienia pracowników firm farmaceutycznych przeciwko COVID-cd.

Komunikat nr 5

Komunikat nr 5

Komunikat Ministra Zdrowia „Funkcjonalność systemu P1”  z dnia 31 grudnia 2020r.

Komunikat nr 4

Komunikat nr 4

Dokument otrzymany z Ministerstwa Rozwoju, weryfikujący i aktualizujący zmiany w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu (HS) 2022 WCO. Ministerstwo poinformowało, że na forum unijnego Komitetu Kodeksu Celnego rozpoczynają się prace nad unijną Nomenklaturą scaloną (CN)...

Komunikat

Komunikat

Pismo organizacji branżowych skierowane do A.Niedzielskiego - Ministra Zdrowia, M.Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, M.Miłkowskiego i A. Goławskiej- Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia z zapytaniem o szczepienia pracowników firm...

Komunikat nr 3

Komunikat nr 3

Korespondencja Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” z p. Maciejem Miłkowskim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia dotycząca potwierdzenia jakości testów antygenowych do diagnostyki SARS-CoV-2.

Komunikat nr 2

Komunikat nr 2

Zaproszenie na bezpłatne webinarium Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy „Compliance w praktyce: inspekcje i postępowania kontrolne”.(12.01.2021r.)