Zaproszenie na Forum Pharma 360° Planet
(15-16 października 2019r., Hotel Marriott w Warszawie)