ŁUKASZ SZUMOWSKI- Minister Zdrowia

dotyczy: wsparcia w nawiązaniu dialogu z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w sprawach kierowanych do Urzędu – wspólne organizacjiPismo