dotyczy: prośby organizacji o pilne spotkanie w związku z brakiem odpowiedzi w sprawie złożonych propozycji uregulowania standardów wymagań wynikających z rozporządzenia MZ w sprawie wymagań DPD.
Pismo