dotyczy: braku leków w związku z problemami, jakie wystąpiły przy serializacji, a wynikające z rozbieżności wprowadzonej daty w kodzie 2 D w stosunku do dokumentów i opakowań produktów leczniczych – wspólne organizacji
Pismo
Odpowiedź