dotyczy: informacji na temat dostosowania się przedsiębiorców do raportowania do ZSMOPL daty ważności.
Pismo