dotyczy: braku możliwości dostosowania się podmiotów raportujących do
nowych wymagań w związku z przeprowadzoną w dniu 21 marca 2019r.
aktualizacją oprogramowania ZSMOPL – wspólne organizacji.
Pismo
Odpowiedź