ŁUKASZ SZUMOWSKI- Minister Zdrowia

dotyczy: wsparcia w nawiązaniu dialogu z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w sprawach kierowanych do Urzędu – wspólne organizacjiPismo

ŁUKASZ SZUMOWSKI – Minister Zdrowia

dotyczy: zagrożenia braku dostępności do leków refundowanych i pozostałych – wydawanych na receptę w związku z Komunikatem NMVO z dnia 19 lutego 2019r. wspólne z ZPHFPismoOdpowiedź