Dotyczy: wspólnego stanowiska organizacji nt. wątpliwości co do zgodności z prawem wspólnotowym art. 1 pkt 7 projektu nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne z dnia 8 maja 2019r. (wprowadzenie do ustawy art. 77a)
Pismo