Komunikat nr 272

Zaproszenie Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka na webinarium poświęcone ochronie sygnalistów i nadchodzących w tym zakresie zmian prawnych. (21.10.2021r., on-line)

Komunikat nr 271

Zaproszenie Pex PharmaSequence na bezpłatny webinar pt.: Jak skończy się 2021 i czego oczekiwać w 2022? (28.10.2021r., on-line)

Komunikat nr 269

Zaproszenie na cykliczne spotkanie z ekspertami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na którym omawiane będą m.in. zagadnienia dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi. (16.11.2021r.,...

Komunikat nr 268

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W rozporządzeniu wystosowanym przez Ministerstwo Zdrowia znajdują się zmiany w rozliczaniu...

Komunikat nr 267

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu webinariów kierowanych do przedsiębiorców farmaceutycznych – „Compliance w marketingu i reklamie leków” pt.: „Nieuczciwe praktyki rynkowe a reklama” (19.10.2021r.,...