Komunikat nr 284

Informacja o wysłuchaniu publicznym dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia(15 października br., Warszawa). Pismo...

Komunikat nr 283

Przypomnienie o możliwości nadsyłania zagadnień na tradycyjne spotkanie ekspertów Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ze Stowarzyszeniami. (16 listopada 2021r., on-line) (dotyczy Komunikatu Izby nr 269 z dnia...

Komunikat nr 281

Nowa inicjatywa Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  – monitorowanie Funduszu Medycznego.

Komunikat nr 280

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,...

Komunikat nr 279

Informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych od 1 lipca 2022 r.