Komunikat z dnia 1 sierpnia 2019r.

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 97/2019/DGL z dnia 30 lipca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Komunikat z dnia 24 lipca 2019r.

Dokument EMVO, z dnia 10.07.2019r., EMVO stakeholders1’ consideration on enforcement and inspections under the Falsified Medicines Directive 2011/62/EU (FMD) and its Delegated Regulation EU 2016/161 (DR).

Komunikat z dnia 8 lipca 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.