Komunikat nr 194

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy na bezpłatny webinar w związku z ukazaniem się projektu ustawy refundacyjnej. (06.07.2021r., on-line)

Komunikat nr 73

Zaproszenie do udziału w telekonferencji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ze Stowarzyszeniami, na której omawiane będą m.in. bieżące zagadnienia dotyczące produktów leczniczych stosowanych u...

Komunikat nr 72

Zaproszenie, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, na kolejne bezpłatne webinarium: „Compliance w praktyce: niezbędnik przedsiębiorcy farmaceutycznego – Prawa autorskie i prawa pokrewne”.(09.03.2021r.)

Komunikat nr 70

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.