Komunikat nr 26

APEL trzech organizacji branżowych (Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, PIPFiWM POLFARMED, Krajowi Producenci Leków), z dnia 3 grudnia 2020r., o przedłużenie o rok okresu obowiązujących decyzji refundacyjnych w związku z wzywaniem wnioskodawców przez Ministerstwo...

Komunikat nr 25

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (dotyczy Komunikatu nr 23).

Komunikat nr 24

„Stanowisko Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do wstępnej oceny skutków Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego leków pediatrycznych i leków sierocych stosowanych w chorobach rzadkich”.

Komunikat nr 23

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Komunikat nr 22

Propozycja uwag Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (dotyczy Komunikatu nr 18).

Komunikat nr 21

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie corocznej aktualizacji kodów w systemie klasyfikacji ATC.