Komunikat nr 14

Interpelacja posła A. Szejny w sprawie Strategii na rzecz rozwoju aptek.

Komunikat nr 12

Informacje, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, dotyczące importu równoległego oraz przesyłania danych osobowych w związku z brexitem.

Komunikat nr 11

Zaproszenie na spotkanie, on-line, na temat „Produkty kosmetyczne – nurtujące problemy i kierunki zmian” organizowane przez firmę Medical Pro Events(20 stycznia 2021r.). 

Komunikat nr 10

Informacja o Konferencji Noworocznej – dla dziennikarzy z całej Polski organizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.(22 stycznia 2021r.)

Komunikat nr 9

Alert Prawny Kancelarii KRK „Prawo Zamówień Publicznych – nowa ustawa już obowiązuje”.