Komunikat nr 266

Zaproszenie Pex PharmaSequence na bezpłatny webinar pt.: RENEGOCJACJE CENOWE 2021r. (14.10.2021r., on-line)

Komunikat nr 222

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca wartości refundacji leków za okres styczeń-maj 2021r.

Komunikat nr 220

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 29 lipca 2021r. ministra M. Miłkowskiego z prośbą o przekazanie stronom zainteresowanym załącznika o którym mowa w  OSR do projektu  nowelizacji ustawy refundacyjnej (wyliczenia uzasadniające wprowadzane...

Komunikat nr 219

Alert prawny Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński „Zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych”.

Komunikat nr 221

Raport medialny w formie zestawienia zawierającego linki do doniesień nt. Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL) i leków dla seniorów 75+.

Komunikat nr 217

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” będące odpowiedzią na stanowisko ministra. M. Miłkowskiego dotyczące Apelu w sprawie odrzucenia nowelizacji ustawy o refundacji leków. (dotyczy Komunikatu nr 215 z dnia 23 lipca 2021r.)