Komunikat nr 35

Recepta farmaceutyczna na szczepionki przeciwko grypie – poprawki do Senatu

Komunikat nr 33

Podsumowanie stanowiska organizacji rynku farmaceutycznego do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków

Komunikat nr 32

Komunikat GIF dot. przekazywania komunikatów do ZSMOPL przez podmioty odpowiedzialne

Komunikat nr 30

Uwagi IGFP do projektu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia