Komunikat nr 21

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie corocznej aktualizacji kodów w systemie klasyfikacji ATC.

Komunikat nr 20

Zaproszenie na Konferencję Noworoczną – dla dziennikarzy z całej Polski organizowaną przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia(22.01.2021r.)

Komunikat nr 19

Zaproszenie, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, na bezpłatne webinarium: „Compliance w praktyce:niezbędnik przedsiębiorcy farmaceutycznego – Reagowanie na nieprawidłowości zgłaszane przez pracowników”.(26.01.2020r.)

Komunikat nr 18

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Komunikat nr 17

Zaproszenie, otrzymane z firmy PEX PharmaSequence Sp. z o.o., na bezpłatny webinar: „Rynek farmaceutyczny w 2020 i 2021 Fakty i prognozy”. (03.02.2021r.) 

Komunikat nr 16

Biuletyn Farmaceutyczny IQVIA dot. sytuacji rynku farmaceutycznego związanej z COVID-19.