Komunikat nr 41

ℹ️ Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów

Komunikat nr 40

ℹ️ Konsultacje społeczne Sektorowych Programów Promocji na lata 2023-2028

Komunikat nr 39

ℹ️ Uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ – warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Komunikat nr 38

ℹ️ Grupy robocze ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Komunikat nr 37

ℹ️ Komentarz Izby do Zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie strategii współpracy z organizacjami pacjenckimi