Komunikat z dnia 19 września 2019r.

Komunikat z dnia 19 września 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
Komunikat z dnia 19 września 2019r.

Komunikat z dnia 10 września 2019r.

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję “Polka w Europie”(20-22 września 2019r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Komunikat z dnia 19 września 2019r.

Komunikat z dnia 26 sierpnia 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2019 r.
Komunikat z dnia 19 września 2019r.

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2019r.

Zaproszenie na Polski Kongres Przedsiębiorczości(24-25 października 2019r., Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)