Komunikat nr 207

Projekt Agencji Badań Medycznych – Warsaw Health Innovation Hub (WHIH), polegający na współpracy instytucji publicznych i sektora medycyny, farmacji i biotechnologii. Głównym celem Warsaw Health Innovation Hub jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych,...

Komunikat nr 205

Przekazanie do wiadomości projektu apelu organizacji branżowych dot. odrzucenia nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Komunikat nr 203

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 5 lipca br. do K. Kęsik-Olędzkiej Z-cy Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące wytycznych w sprawie postępowania z reklamacjami w hurtowni...

Komunikat nr 204

Korespondencja Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSA” dotycząca leków dla seniorów 75+, skierowana w dniu 5 lipca 2021r. do B. Małeckiej-Libery – Przewodniczącej Komisji Zdrowia Senatu.

Komunikat nr 202

Informacja dotycząca wysłuchania stron w związku z opublikowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli...