Informacja z dnia 14 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości Komunikatu zamieszczonego na stronie CSIOZ „Nowa wersja 1.11.0 środowiska ewaluacyjnego ZSMOPL”.

Informacja z dnia 14 maja 2019r.

Przekazanie do opiniowania, zamieszczonego na stronie internetowej NFZ, projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości informacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych w dwóch zakresach: oceny indywidualnych wyrobów medycznych (EAN) samodzielnie wykorzystywanych przez...

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia br. (tekst ujednolicony) Nr 56/2018/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Zaproszenie na współorganizowaną przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” konferencję „Dzień Polskiej Farmacji”(14.05.2019, Warszawa)

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Przekazani do wiadomości pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” wystosowanego do Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz do Pawła Piotrowskiego- Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie raportowania  do ZSMOPL daty...