Informacja z dnia 27 czerwca 2019r.

Informacje na temat publikacji  pt.: „LECZENIE BIOLOGICZNE A PRAWA PACJENTA” pod redakcją naukową Marka Świerczyńskiego i Zbigniewa Więckowskiego przygotowanej we współpracy z Izbą Gospodarczą „FARMACJA POLSKA”.

Informacja z dnia 24 czerwca 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2019r.

Informacja z dnia 18 czerwca 2019r.

Ponowne przesłanie ankiety, otrzymanej z UKSW służącej do opracowania dalszego planu działań w zakresie unormowania obrotu lekami biologicznymi i biopodobnymi. 

Informacja z dnia 18 czerwca 2019r.

Zaproszenie na organizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą sesję poświęconą handlowi między Wielką Brytanią a Polską w kontekście nadchodzącego Brexit. (28 czerwca 2019r., Hotel Sofitel Warszawa)