Informacje dla członków Izby

Komunikat nr 281

Komunikat nr 281

Nowa inicjatywa Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  – monitorowanie Funduszu Medycznego.

Komunikat nr 280

Komunikat nr 280

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,...

Komunikat nr 279

Komunikat nr 279

Informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych od 1 lipca 2022 r.

Komunikat nr 278

Komunikat nr 278

Film instruktażowy na temat podstawowych funkcjonalności portalu Access2Markets przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach projektu Enterprise Europe Network PARP.

Komunikat nr 277

Komunikat nr 277

Prośba Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotycząca pracy grupy zadaniowej nr 3 Forum Przemysłowego (Task Force 3 – Industrial Forum) polegającej na analizie 137 strategicznych produktów.

Komunikat nr 276

Komunikat nr 276

ALERT PRAWNY Kancelarii prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński „Lepiej późno niż wcale – projekt ustawy o ochronie sygnalistów”. (dotyczy Komunikatu nr 265 z dnia 8.10.2021r.)

Komunikat nr 274

Komunikat nr 274

Jubileusz 25-lecia działalności firmy APC INSTYTUT – członka Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Komunikat nr 273

Komunikat nr 273

Newsletter Kancelarii Moyers „Sygnaliści – nowy projekt ustawy. Jak do niego podejść rozsądnie?”

Komunikat nr 272

Komunikat nr 272

Zaproszenie Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka na webinarium poświęcone ochronie sygnalistów i nadchodzących w tym zakresie zmian prawnych. (21.10.2021r., on-line)

Komunikat nr 271

Komunikat nr 271

Zaproszenie Pex PharmaSequence na bezpłatny webinar pt.: Jak skończy się 2021 i czego oczekiwać w 2022? (28.10.2021r., on-line)

Komunikat nr 269

Komunikat nr 269

Zaproszenie na cykliczne spotkanie z ekspertami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, na którym omawiane będą m.in. zagadnienia dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi. (16.11.2021r., on-line)

Komunikat nr 268

Komunikat nr 268

Przekazanie do opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W rozporządzeniu wystosowanym przez Ministerstwo Zdrowia znajdują się zmiany w rozliczaniu...