Badania kliniczne – podsumowanie posiedzenia KZ 10 stycznia 2023