ℹ️ Apel Organizacji rynku farmaceutycznego w sprawie wstrzymania prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji