Przekazanie do opiniowania projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:
– wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych
– wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych 
– wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych
– w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
– w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych