Informacja z dnia 13 czerwca 2019r.

Przekazanie pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, ZPIFF INFARMA oraz ZPHF dotyczącego możliwości wystąpienia braku leków na rynku z powodu  problemów przy serializacji (rozbieżności pomiędzy datą ważności w kodzie 2D, a datą umieszczoną na opakowaniach oraz  w...

Informacja z dnia 11 czerwca 2019r.

Przekazanie  pisma  Ministerstwa Spraw Zagranicznych informującego  o prowadzonym badaniu, którego celem jest uzyskanie informacji  od przedsiębiorstw, w jaki sposób instytucje publiczne (MPiT, Grupa PFR SA, MSZ) mogą wspierać ich aktywność na rynkach...

Informacja z dnia 7 czerwca 2019r.

Przekazanie do wiadomości Komunikatu EMVO  z dnia 6 czerwca 2019r.- „Letter of Announcement – EU HUB Release 1.5 of the EU Hub”.

Informacja z dnia 5 czerwca 2019r.

Przekazanie do wiadomości komentarza mec. Moniki Duszyńskiej do orzeczenia Naczelnego  Sądu Administracyjnego utrzymującego w mocy wyrok z dnia 27 listopada 2018 r.WSA  w Warszawie, który podtrzymał decyzję Rzecznika  Praw Pacjenta dotyczącej procedury i trybu...

Informacja z dnia 4 czerwca 2019r.

Zaproszenie na otwarte spotkanie Komisji Konkurencji ICC Polska z Wiceprezesem UOKIK Michałem Holeską. (17 czerwca 2019r., Kancelaria DWF Poland, Warszawa)