Komunikat nr 201

Zaproszenie na webinar, organizowany przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” i Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Sp. K. poświęcony projektowi ustawy refundacyjnej.(12 lipca 2021r., on-line)

Komunikat nr 199

Zaproszenie Kancelarii Czyżewscy na bezpłatny webinar dotyczący projektu nowelizacji ustawy o refundacji. (13 lipca 2021r., on-line)      

Komunikat nr 198

Alert prawny Kancelarii Baker McKenzie „Projekt nowelizacji ustawy o refundacji – tekst jednolity”.

Komunikat nr 197

Komentarze dwóch Kancelarii prawnych (Kancelaria Czyżewscy oraz Kancelaria Kieszkowska, Rutkowska, Kolasiński Sp.j.) dotyczące opublikowanego na stronie Ministerstwa Zdrowia projektu ustawy refundacyjnej. (dotyczy Komunikatu z dnia 1 lipca 2021r.)

Komunikat nr 196

Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Komunikat nr 195

Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.