Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Komunikat nr 281

Nowa inicjatywa Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”  – monitorowanie Funduszu Medycznego.

Komunikat nr 280

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,...

Komunikat nr 279

Informacja Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie zawieszeń poboru ceł/kontyngentów taryfowych od 1 lipca 2022 r.

Komunikat nr 278

Film instruktażowy na temat podstawowych funkcjonalności portalu Access2Markets przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach projektu Enterprise Europe Network PARP.

Komunikat nr 277

Prośba Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotycząca pracy grupy zadaniowej nr 3 Forum Przemysłowego (Task Force 3 – Industrial Forum) polegającej na analizie 137 strategicznych produktów.

Komunikat nr 276

ALERT PRAWNY Kancelarii prawnej Kieszkowska Rutkowska Kolasiński „Lepiej późno niż wcale – projekt ustawy o ochronie sygnalistów”. (dotyczy Komunikatu nr 265 z dnia 8.10.2021r.)