Komunikat nr 69

Biuletyn Farmaceutyczny IQVIA dot. sytuacji rynku farmaceutycznego związanej z COVID-19.

Komunikat nr 67

Interpelacje do Ministra Zdrowia:- w sprawie wykreślenia z listy celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 celu: Poprawa zdrowia prokreacyjnego- w sprawie programów poprawy zdrowia prokreacyjnego.

Komunikat nr 65

Zaproszenie, otrzymane z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na bezpłatną konferencję online pt: „Implementacja Dyrektywy ECN+ w Polsce – w stronę skuteczniejszego stosowania prawa konkurencji”?(02.03.2021r.).

Komunikat nr 66

Podsumowanie najważniejszych danych o polskim rynku aptecznym za miesiąc styczeń 2021r., przygotowane przez firmę PEX PharmaSequence.

Komunikat nr 61

Informacja opublikowana na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotycząca elektronicznego sposobu wydawania zaświadczeń i certyfikatów przez GIF.