Wstępne komentarze Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do wybranych zagadnień konsultowanego projektu ustawy refundacyjnej.

(dotyczy Komunikatu nr 202 z dnia 8 lipca 2021r.)