Komunikat nr 38

Zaproszenie, otrzymane z Polskiej Akademii Nauk – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, dla przedsiębiorców branży farmaceutycznej do współpracy w ramach programu TANGO.

Komunikat nr 37

Stanowisko Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” do projektu ustawy w sprawie wdrożenia świadczenia kompensacyjnego oraz utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Komunikat nr 36

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 25 stycznia 2021r. do Ministra Zdrowia dotyczące centralizacji zamówień niektórych kategorii leków refundowanych.

Komunikat nr 34

Zaproszenie, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, na bezpłatne webinarium: „Compliance w praktyce: niezbędnik przedsiębiorcy farmaceutycznego – Zamówienia publiczne”.

Komunikat nr 33

Informacja uzupełniająca dotycząca bezpłatnego webinaru organizowany przez PEX PharmaSequence pt.: „RYNEK FARMACEUTYCZNY w 2020 i 2021r. – FAKTY I PROGNOZY”.