Komunikat nr 64

Komunikat Ministerstwa Zdrowia zawierający wykaz leków niefinansowanych w ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL).

Komunikat nr 62

Zaproszenie, otrzymane z Kancelarii Adwokackiej Czyżewscy, na kolejne bezpłatne webinarium: „Compliance w praktyce: niezbędnik przedsiębiorcy farmaceutycznego – Umowa o dzieło a umowa zlecenie”.(23.02.2021r.).

Komunikat nr 56

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” z dnia 8 grudnia 2020r. dotyczące zmian w ratunkowym dostępie do technologii lekowych (RDTL).

Komunikat nr 59

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” przekazane w dniu 15 lutego br. do A. Niedzielskiego – Ministra Zdrowia dotyczące możliwości finansowania terapii ze środków subfunduszu terapeutycznego, stanowiącego część Funduszu Medycznego.

Komunikat nr 60

Biuletyn Farmaceutyczny IQVIA dot. sytuacji rynku farmaceutycznego związanej z COVID-19.