Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Przekazanie do wiadomości Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia br. (tekst ujednolicony) Nr 56/2018/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Zaproszenie na współorganizowaną przez Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA” konferencję „Dzień Polskiej Farmacji”(14.05.2019, Warszawa)

Informacja z dnia 6 maja 2019r.

Przekazani do wiadomości pisma Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” wystosowanego do Macieja Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz do Pawła Piotrowskiego- Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie raportowania  do ZSMOPL daty...

INFORMACJA z dnia 16 kwietnia 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

INFORMACJA z dnia 15 kwietnia 2019r.

Przekazanie do opiniowania projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:- wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych- wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych – wzoru wniosku o...