Komunikat nr 44

Przekazanie do opiniowania, projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, zamieszczonego na stronie Ministerstwa...

Komunikat nr 43

Kolejna informacja, dotycząca działań Izby, w sprawie zasad wystawiania recept „S” dla pacjentów 75+ przez lekarzy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

Komunikat nr 42

Alert, otrzymany z Kancelarii KRK nt. najistotniejszych zmian, które Brexit wywoła w obszarze bezpieczeństwa innych produktów oraz zasad obrotu produktami podlegającymi obowiązkowej ocenie zgodności.

Komunikat nr 41

Pismo Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” skierowane w dniu 13 stycznia br. do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wraz z odpowiedzią z dnia 25 stycznia br. dotyczące przekształcenia spółki komandytowej posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej...

Komunikat nr 40

Informacja o śmierci Profesora Jacka Spławińskiego, wieloletniego eksperta Izby w zakresie farmakologii.

Komunikat nr 39

Nowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia Certificate of Pharmaceutical Product zamieszczony na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.