XXII Ogólnopolska Konferencja „Polka w Europie” pt. „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie. Wyzwania dla polskiej ochrony zdrowia”

22 i 23 września 2023 r.

22 i 23 września 2023 r. – Warszawa
Patronat Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”