29-30 marca 2023r.

Patronat Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Szczegóły dotyczące Konferencji: Kierunek Farmacja