XIV Wiosenna Konferencja Farmaceutyczna. OPTYMALIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ

29-30 marca 2023r. Patronat Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” Szczegóły dotyczące Konferencji: Kierunek Farmacja

29-30 marca 2023r.

Patronat Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Szczegóły dotyczące Konferencji: Kierunek Farmacja