XII Wiosenna Konferencja Farmaceutyczna OPTYMALIZACJA i EFEKTYWNOŚĆ

10-11 czerwca 2021r. Patronat  Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” Szczegóły dotyczące konferencji

10-11 czerwca 2021r.

Patronat  Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Szczegóły dotyczące konferencji