10-11 czerwca 2021r.

Patronat  Merytoryczny Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Szczegóły dotyczące konferencji