Konferencja nt. RODO w zdrowiu 25 maja br.

„RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – Edycja III” – 25 maja 2021 roku Konferencja jest organizowana w ramach cyklu „RODO w zdrowiu”, który stanowi największe wydarzenie dotyczące ochrony danych medycznych w Polsce, skupiające największe, liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej. Celem Konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych ze stosowaniem RODO […]

RODO w sektorze medycznym – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – Edycja III”

– 25 maja 2021 roku

Konferencja jest organizowana w ramach cyklu „RODO w zdrowiu”, który stanowi największe wydarzenie dotyczące ochrony danych medycznych w Polsce, skupiające największe, liczące się organizacje branżowe, a także przedstawicieli strony publicznej.

Celem Konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń związanych ze stosowaniem RODO w sektorze medycznym oraz dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa danych, skoordynowanie działań i inicjatyw związanych z ochroną danych osobowych oraz standardami cyberbezpieczeństwa w sektorze medycznym, a także zwiększanie świadomości pacjentów i personelu ochrony zdrowia w zakresie ochrony danych osobowych.

Konferencja została objęta patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Agencji Badań Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta. 

Konferencja jest bezpłatna i  odbędzie się w formie online w dniu 25 maja 2021 r.  Udział w niej potwierdzili Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Minister Anna Goławska, Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Pan Minister Grzegorz Błażewicz i Naczelnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych Pan Krzysztof Król.

Osoby i organizacje zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do zapisów na stronie www.rodowzdrowiu.pl oraz do kontaktu z:

Ligia Kornowska

– Dyrektor Zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, pod nr tel: 690 875 075 lub adresem e-mail: ligia.kornowska@pfsz.org