Konferencja Noworoczna dla przedstawicieli mediów

21 stycznia 2022 r., on-line; Patronat Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

21 stycznia 2022 r., on-line; 
Patronat Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”