Konferencja „Jak zaadresować problem braku dostępności produktów leczniczych? Obrady Okrągłego Stołu”.

20 września 2023 r.

W imieniu Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” oraz kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka (DZP) pragniemy zaprosić Państwa na konferencję pt.: „Jak zaadresować problem braku dostępności produktów leczniczych? Obrady Okrągłego Stołu”.

Podczas spotkania przedstawimy obecną sytuację związaną z brakiem dostępności produktów leczniczych w Polsce. W trakcie panelu konferencyjnego przedyskutujemy propozycje konkretnych rozwiązań, zmierzających do zapewnienia pacjentom dostępu do efektywnych i przystępnych terapii lekowych.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni pozwalającej na sformułowanie postulatów środowiska farmaceutycznego skierowanych w szczególności do parlamentarzystów przyszłej kadencji oraz organów nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. w Pałacu Staszica, sala im. Erazma Majewskiego (III piętro), ul. Nowy Świat 72 w Warszawie w godz. 9.30-14.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.