TAK Pharma Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 27 m. 14
01-515 Warszawa
Tel. 22 869 07 37
Email: takpharma@takpharma.pl