POLYPHARM S.A.

ul. Barska 33
02-315 Warszawa
Tel. (22) 823 34 78
Fax. (22) 822 66 43
e-mail: polypharm@polypharm.com.pl
strona internetowa: www.polypharm.com.pl

Zakres działalności:

– obrót hurtowy produktami leczniczymi
– obrót hurtowy produktami leczniczymi weterynaryjnymi
– import docelowy
– importer Biopreparatów (poza UE)
– zaopatrzenie laboratoriów przemysłu spożywczego w sprzęt i testy diagnostyczne
– rejestracja nowych produktów