Pelion S.A.

91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3
 
Sekretariat
tel.: +48 (42) 200 74 74
        +48 (42) 200 75 19
        +48 (42) 200 74 46
fax: +48 (42) 200 75 35
e-mail: sekretariat.pelion@pelion.eu
 
Biuro Zarządu
tel.: +48 (42) 200 75 10
fax: +48 (42) 200 75 35
e-mail: biuro.zarzadu@pelion.eu
 
Strona internetowa: www.pelion.eu

 

Pelion S.A. powstał w 1990 r. w Łodzi. Jest polską firmą zbudowaną od podstaw przez polskich przedsiębiorców. Obecnie Pelion S.A. zarządza największą firmą w sektorze ochrony zdrowia w Polsce i jedną z największych na litewskim rynku farmaceutycznym. Spółki zależne Pelion S.A. są obecne we wszystkich segmentach rynku farmaceutycznego (hurtowym, detalicznym i szpitalnym) i świadczą usługi dla pacjentów, aptek, szpitali oraz producentów. Pelion S.A. aktywnie uczestniczy w budowie
i rozwoju rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Ambicją firmy jest wytyczanie kierunków rozwoju branży i wyprzedzanie zachodzących w otoczeniu zmian. W tym celu Pelion S.A. podejmuje i promuje innowacyjne rozwiązania, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i klientów. Wszystkie podejmowane przez Pelion S.A. działania definiuje wyrażona w misji firmy troska o jakość i długość życia. Więcej na www.pelion.eu