MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o. o.

ul. Niedźwiedzia 60
15-531 Białystok
Tel. (85) 747 95 27
Fax. (85) 747 95 28
e-mail: bialystok@medilab.pl
strona internetowa: www.medilab.pl