JANSSEN-CILAG Polska Sp. z o. o.

ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa
Tel. (22) 237 60 00
Fax. (22) 237 60 31
Strona internetowa: www.janssen-cilag.pl