MACIEJ MIŁKOWSKI – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, PAWEŁ PIOTROWSKI – Główny Inspektor Farmaceutyczny

ŁUKASZ SZUMOWSKI – Minister Zdrowia

dotyczy: zagrożenia braku dostępności do leków refundowanych i pozostałych – wydawanych na receptę w związku z Komunikatem NMVO z dnia 19 lutego 2019r. wspólne z ZPHFPismoOdpowiedź