KAROLINA OSTRZYNIEWSKA-Sekretarz Komitetu do Spraw Europejskich, PAWEŁ PIOTROWSKI-Główny Inspektor Farmaceutyczny, ŁUKASZ SZMULSKI-Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji\

ŁUKASZ SZUMOWSKI – Minister Zdrowia

dotyczy: zagrożenia braku dostępności do leków refundowanych i pozostałych – wydawanych na receptę w związku z Komunikatem NMVO z dnia 19 lutego 2019r. wspólne z ZPHFPismoOdpowiedź