28 stycznia 2020r.

„Rok 2020 w branży farmaceutycznej – nowe wyzwania, szanse i zagrożenia”

Warszawa, Hotel Marriott

Partnerstwo Merytoryczne Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”

Szczegóły dotyczące konferencji