dotyczy: uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (z dnia 4 stycznia br.) – wspólne pismo Izby i Infarmy. 
Pismo