dotyczy: prośby o pilne spotkanie  w sprawie projektu ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – art. 77a.