Oświadczenie EMVO, z dnia 5 sierpnia 2019r, Letter of Announcement: EU Hub Release 1.5.