Oświadczenie EMVO, dnia 21 sierpnia 2019r., dotyczące nowego formatu wiadomości z alertami.