Informacja o wysłuchaniu publicznym dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, które odbyło się w Ministerstwie Zdrowia
(15 października br., Warszawa).

Pismo organizacji branżowych dotyczące prac nad w/w projektem, skierowane do M. Miłkowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia w dniu 22 października br.