Jubileusz 25-lecia działalności firmy APC INSTYTUT – członka Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”