APEL trzech organizacji branżowych (Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, PIPFiWM POLFARMED, Krajowi Producenci Leków), z dnia 3 grudnia 2020r., o przedłużenie o rok okresu obowiązujących decyzji refundacyjnych w związku z wzywaniem wnioskodawców przez Ministerstwo Zdrowia do wcześniejszego (ponad 6 miesięcy) terminu składania wniosków o objęcie refundacją oraz odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.