Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca wartości refundacji leków za okres styczeń-maj 2021r.