List otwarty – Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie powstrzyma kryzysu lekowego